BẠN MUỐN TĂNG DOANH THU TỪ MẠNG FREE WIFI?

Hãy trở thành Publisher của CleverNet ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ

Đăng ký

KẾT NỐI HỆ THỐNG - CHIA SẺ DOANH THU

Tỷ lệ doanh thu chia sẻ sẽ dựa vào doanh số thực tế trên mạng wifi của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết về cơ cấu chia sẻ doanh thu.

Publisher

HÌNH THỨC QUẢNG CÁO TRÊN HỆ THỐNG

Quảng cáo sẽ xuất hiện khi khách hàng đăng nhập vào mạng Free wifi.
Hiện tại hệ thống đang phát triển một số hình thức quảng cáo sau:

QUY MÔ HỆ THỐNG

img01

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

img01

YÊU CẦU HỆ THỐNG

img01